Branddetektering för vindkraftverk

Vindkraftverk har många teknisk avancerade och dyrbara komponenter som utgör en mycket stor investering. 

Att återställa ett nedbrunnit vindkraftverk kan därför vara ekonomisk kännbart för såväl ägarna, operatörer och försäkringsbolag.

Vindkraftverk är ofta utsatta för många olika typer av störningar som blixtar, vibrationer, elektriska miljöer som kan utgör en brandrisk. Ett tillförlitligt branddetekteringssystem är därför en billig investering för att skydda vindkraftverket för brand och därför undvika stora produktionsförluster och kostnader för att reparera en brand i ett vindkraftverk.Ett vindkraftverk har följande riskfaktorer:

  • Vid blixtnedslag finns flera komponenter som kan självantända.
  • Obemannad drift.
  • Ofta installerad på avlägsna och svåråtkomliga platser (offshore)
.
  • Oönskade larm, som kan medföra att vindkraftverket stängs av i onödan och orsakar betydande produktionsförluster.

Consilium Building Safety kan därför erbjuda ett branddetektionssystem som utvecklats för att nå den högsta flexibilitet, kontroll och kommunikation. Det är också möjligt att anpassa systemets känslighet för den aktuella installationen.

Systemet är också förberett att integreras med släcksystem, aspirationssystem, övervakning av signaler från tryckvakter etc. Systemet är utvecklat för att vara lätt att underhålla. System är modulärt och erbjuder en kompakt design gör den perfekt för installation i trånga utrymmen samt i retrofitprojekt. Centralen är också förberedd för nätverksinstallationer.

Ladda ner produktblad (pdf). ➜