TERRA FIRE

TERRA FIRE har utvecklats för att få ett anpassningsbart brandlarmssystem som passar alltifrån små till stora installationer med flera centraler i nätverk.

Brandlarmsystemet är moduluppbyggt så att det går att bygga ut systemet till det närmast oändliga. Sammanlagt kan 30st centraler kopplas i nätverk och varje distribuerad central kan ha totalt 125 systemmoduler.

Systemet baseras på den senaste teknologin, med stor vikt lagd på användarvänlighet, installation samt tillförlitlighet. Systemet är okänslig mot störningar från omgivningen och upptill 254 enheter kan kopplas på varje loop (max kabellängd 3000m).

Panelen har anpassningsbara behörighetsnivåer samt kan även förses med låsbar lucka av plexiglas.

Systemet kan även kopplas ihop och kommunicera med överordnade system.

Ladda ner produktkatalog (pdf). ➜